งานเปิดตัว “มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี”

มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  เปิดมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  เพื่อเป็นสื่อกลางของการให้และการรับ

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2557 เวลา 08.30-11.00 น. ได้เปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีอย่างเป็นทางการ   ณ  หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   อ.เมือง  จ.ปัตตานี  ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิ   รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ  และช่องทางการบริจาคสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา

 

 นายวีรวงค์   แก้วสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี

 

 

 กล่าวรายงานโดย  นายแพทย์เฉลิมชัย  ชูเมือง ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ

 

 งานเปิดตัวมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี  มีแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานกว่า 100 ท่าน  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  ดังนี้


 

Additional information